Teknik Bilgi

Yaprak Uygulama

 

Yaprak Gübresi

Bitkilerin birincil besin alma organları kökleridir. Bitkiler ikincil olarak yapraklar, sınırlı olsa da diğer toprak üstü aksamlarından besin maddesi alabilmektedir. Bitkinin yapraklarına püskürtülerek verilen ve içinde bir veya birden fazla bitki besin elementi bulunan çözeltilere ise yaprak gübresi denir. Bitki gelişimi için büyük önem taşıyan makro besinler eğer yalnız başına toprağa uygulanırsa ilerleyen dönemlerde mikro besin elementi eksikliği görülür. Bitki gelişmesinde NPK’lar kadar mikro elementlere de ihtiyaç vardır. Ancak mikro elementlere NPK’ya oranla daha az ihtiyaç vardır. Mikro element eksikliği birçok durumda tahmin edildiğinden daha fazladır ve büyük sorunlara neden olurlar. Bu eksikliğin görüldükten sonra giderilmesi çok zor olabilir. Bunun sonucunda ürün verim ve kalitesi düşer. Bitki bünyesinde mobil (hareketli) olan bitki besin maddeleri azot, potasyum, fosfor, magnezyum ve molibdendir. Bu besin elementlerinin eksikliği ilk olarak yaşlı yapraklarda ya da alt yapraklarda görülür ve noksanlık lokal ya da genel bir görünüm alabilir. inmobil (hareketsiz) olanlar ise bakır, demir, kükürt, mangan, çinko, bor ve kalsiyumdur. Bunlar bitkinin bir bölümünden diğer bölümüne taşınmazlar, noksanlık belirtisi ise ilk olarak yeni çıkan genç yapraklarda görülür.

Yaprak gübresinin faydaları:

Yaprak gübrelemesi toprak gübrelemesine takviye oluşturur. Yaprak gübrelemenin en büyük faydalarında biri toprağa uygulanan gübrelerin alımını artırmasıdır. Yaprak gübreleri daha fazla şeker üretilmesine neden olur ve bunların kökten rizosfere yayılır. Bu yayılma ile topraktan kök çevresindeki yararlı mikroorganizma popülâsyonu teşvik etmiş olur. Şelatli formdaki mikro element gübreler inorganik yapılı olanlardan en az 10 kat daha etkilidir. Yapraklar negatif yüklüdür ve normalde pozitif yüklü elementler buralardan geçerken problem yaşarlar. Ancak şelatlı elementler için böyle problemler oluşmamaktadır. Bazı bitkilerin yaprakları su kaybını engellemek için mumsu bir yapıya sahiptir. Bu yapı su ve inorganik maddelerin yaprağa girişini engeller. Ancak şelatlar bu yapıdan giriş yapabilir.

Defne Toz Gübrenin Pulverize Kullanımı;

Çiçek açan her meyvenin üretiminde; Defne’nin Püskürtme ile kullanımından hem üründe hem verim artışı ve ürün kalitesi artışı sağlanmakta hem de ilaçlama ihtiyacı yarıdan daha fazla düşmektedir. Uygulama; 1000-1200 litrelik Turbo Atomizer veya Taral tankına 1 torba Defne Toz gübre karıştırılarak meyve üzerine püskürtme ile yapılır.

Armut Üretimin’de;

1-) Uygulama; Çiçek öncesi, tomurcuk yaparken

2-) Uygulama; Çiçekler döküldükten sonra

3-) Uygulama; Meyveler çeyrek büyüklüğüne geldiğinde.

4-) Uygulama; Hasada bir ay kala yapılır.

Şeftali, Elma, Ayva ve Erik Üretimin’de;

1-) Uygulama; Çiçekler döküldükten hemen sonra.

2-) Uygulama; Meyveler çeyrek boyutuna geldiği zaman.

3-) Uygulama; Meyveler yarı boyutuna geldiğinde.

4-) Uygulama; Hasada bir ay kala yapılır.

Zeytin Üretimin’de;
1-) Uygulama; Çiçek dökümünden hemen sonra yapılır. Bu uygulama ile Zeytin meyvesi sağlıklı büyür, yere dökülmesi büyük ölçüde azalır. Hasat’ta kaliteli ve dolgun ürün elde edilir.
2-) Uygulama; Hasattan sonra yapılır. Bu uygulama ise zeytin ağacını -10 0C dereceye kadar dona dayanıklı hale gelir.