Teknik Bilgi

Bazalt Nedir

Bazalt, volkanik kaya kütlelerinden birisidir. Siyah renkli ve çok sert bir kayaçtır. Sert ve dayanıklı bir taş olduğu için geçmişten beri kaldırım taşı, yapı taşı, köprü malzemesi olarak kullanılagelmektedir. Bugün ise yeni kullanım alanları olarak demiryolu balast malzemesi, asfalt agregası gibi alt yapıda kullanımının yanı sıra; özellikle bünyesinde serbest silis bulunmaması nedeniyle, granül ve toz olarak; geçmişte silis ve kuvars kumu kullanılan bir çok başka iş kolunda alternatif ve sağlıklı bir hammadde olarak kullanılmaktadır.

DÜNYADA BAZALT GÜBRE KULLANIMI

ORGANİK TARIM İÇİN BAZALT GÜBRESİ

Organik tarımda dünya liderlerinden olan Avustralya da, 200 taş ocağına sahip BORAL şirketinin bilim adamları 1997 yılında kayaç tozunun organik tarımdaki yararlarını bilimsel olarak ispatlamışlardır. Bilim adamlarının birçok deneme çalışmalarından sonra ulaştıkları sonuç:

  1. Bazalt kayası başta olmak üzere mineral zenginliği için farklı kayaç karışımı önerilmektedir.
  2. Kayaç tozuna organik madde (kompost) katıldığında verim artmaktadır.

BAZALT TOZUNUN YARARLARI

Organik tarımda kayaç tozu kullanmanın yararları aşağıdaki gibidir:

     1. Toprağın bereketini ve su tutma özelliğini artırır

     2. Toprağın sağlığını yapısını iyileştirir

     3. Toprağın eksik minerallerini tamamlar

     4. Toprağın mikrobial aktivitesini artırır

     5. Toprağın pH değerini artırır

     6. Bitkinin topraktan besin alma kabiliyeti geliştir

     7. Ürün verimi ve kalitesi artar.

NE KADAR BAZALT TOZU?

Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliğine göre toprağın yeniden mineralleştirilmesi söz konusudur. Örneğin çok tükenmiş asitli topraklarda ilk yıl üç ayda bir metre kareye 1kg, daha sonraki yıllarda 2 yılda bir, bir dönüm araziye 2 ton bazalt tozu serpilmesi önerilmektedir. Bazalt tozu kolay bulunabilen bol ve ucuz toprak düzenleyicisidir. Toprak yenilenebilir bir madde olmadığına göre tükenmiş toprakların bereketli hale getirilebilmesinin en önemli  yöntemi toprağın yeniden mineralleştirilmesidir. Bu konuda başta Avusturalya, Brezilya ve Amerika olmak üzere birçok ülkede araştırmalar ve uygulamalar halen devam etmektedir.

Biyodinamik Tarım nedir?

Biyoloji ve jeolojinin karmaşık ilişkisi sonucunda toprak dengesini sağlayarak insan sağlığına zarar vermeyen toprak verimini artıran doğal bir tarım yöntemidir. Başka deyişle Biyodinamik tarım organik tarımın bir adım ötesidir. Volkanik bazalt kayası tozundaki 70 civarındaki doğal ana ve iz element verimsiz toprağa karıştığında topraktaki eksik elementler tamamlanarak;

  1. Toprağın doğal dengesi sağlanmış olur.
  2. Topraktaki mikro organizmalar nicelik ve nitelik yönünden bollaşarak toprak kalitesi artar.
  3. Ürün çok daha bol ve hastalıklara karşı dirençli olur.

Bazaltik kayaç tozundaki ana ve iz elementler toprakta nasıl çalışıyor?

Bazalt tozu toprak ve suda çabuk çözülerek içindeki silis, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum ve fosfor gibi ana elementler ile bakır, çinko, molibden gibi iz elementleri toprağa, mikro organizmalara ve bitkilere verir. Böylece bazalt tozundaki silikatlar bitkileri haşere ve mantar istilasından korurken, magnezyum fotosentez olayını hızlandırır. Fosfor bitkilerin çok daha fazla ürün vermesini sağlar. Kalsiyum bitki hücre duvarlarının yapımından sorumludur.

Bazaltik toz paramağnetik özeliktedir

Bazalt tozu paramanyetik özellik taşıdığından dolayı atmosferin elektromanyetik gücünü bitki materyallerine aktararak ürün kalitesini ve verimini artırır.

Ek ilaçlamaya gerek yok!

Kayaç mineralleri ile zenginleştirilmiş topraktaki tarımda haşere, böcek, mantar veya hastalıklar için ek ilaçlamaya gerek yoktur. Biyodinamik tarımda 40m2 bir alan için 20kg torba halinde bazalt tozu gerekmektedir. Doğal kayaç gübresi ile beslenmiş bu tür topraklardan çok daha ucuz, bol ve kaliteli doğal ürün elde etmek mümkündür. Biyodinamik Tarım yöntemi başta Avusturalya, Brezilya, Amerika ve Avrupa da kimyasal gübre tarımına alternatif olarak gittikçe artan bir hızda uygulanmaktadır.

Toprak kaybettiği mineralleri aktif volkanlardan alıyor 

İnsanlık tarihine baktığımızda aktif volkanlar etrafında yerleşim alanlarının ve bereketli toprakların varlığını görüyoruz. İnsanlar hayati tehlikeye rağmen bu aktif yanardağlarının çevresini terk etmemişlerdir. Çünkü her volkan faaliyetinde kilometrelerce genişliğindeki alanda toprak kaybetmiş olduğu mineralleri volkan küllerinden karşılamaktadır.

Örneğin İtalya’nın en bereketli üzüm bağları Vezüv yanardağının eteklerinde yer alır.
35.000 ve 12.000 yıl önce Vezüv yanardağı faaliyete geçerek külleriyle çevresindeki tarım arazilerini gübrelemiş ve buralardan yüksek verim alınmasına neden olmuştur. Benzer şekilde Amerika da 1980 yılında St Mount Helen aktif yanardağı püskürmüş daha sonraki yıllarda volkanik küller altında kalan arazilerden bereketli ürünler alınmıştır.

Organik Tarım ile Biyodinamik Tarım arasında ne fark vardır?

Organik tarım ile Biyodinamik tarım çok benzer özellik taşır.Organik tarımda toprağa hayat veren mikro organizmalar besinlerini doğrudan topraktaki organik maddelerden sağlar. Ancak küresel ölçekte toprak organik maddelerce fakirleştiğinden toprakta verimsizleşmiştir. Biyodinamik tarımda ise organik elementlerce fakir olan çorak topraklara mikro canlılara enerji veren doğal ana ve iz elementler bazaltik kayaç tozu ile kazandırılır. Bu yöntemle toprak mikro organizmalar açısından bollaşarak yeniden canlanır ve üretken hale getirilir.


Ülkemizde taş endüstrisinde bazaltik toza yer vermeliyiz.

Ülke topraklarımızın yarıdan fazlası organik madde bakımından fakir olduğundan kalitesiz toprak sınıfına dahil edilmektedir. Ürün rekoltesi suni gübrelemeğe bağlıdır. Ancak bu sürdürülebilir sağlıklı bir tarım politikası değildir. Öte yandan Ülkemizde taş endüstrisi oldukça gelişmiş olmasına rağmen toprağı doğal yöntemlerle yeniden canlandıran Biyodinamik tarımın pek bilinmemesinden dolayı bazalt tozu endüstrisi de henüz gelişmemiştir. Biyodinamik Tarım başta Avustralya olmak üzere, Brezilya, Amerika ve Avrupa da yaygın olarak kullanılmaktadır. Konu ile açıklayıcı bilgiler aşağıdadır.

1. Building Soil Health with Volcanic Basalt – Eco-Farming Daily.
( Volkanik bazalt ile toprak sağlığının oluşturulması )

2. Basalt/Rock Dusts (Palagonite) – Biodynamic Agriculture Australia
(Bazalt/Kaya Tozu (Palogonit)- Biyodinamik Tarım Australya)