Defne Aldur

Defne Aldur Bazalt

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

 

İKİNCİL VE İZ ELEMENT KATKILI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

DEFNE ALDUR  (BAZALT)

 

DEFNE ALDUR Tamamen Doğal Madenlerden Üretilir.

 • DEFNE’nin üretimi için; yedi çeşit doğal kayaç ve üç çeşit doğal mineralden cevheri ayrı ayrı öğütülür. Öğütülürken filtre sistemleri ile tutulan, mikron boyutlarında ve bitki tarafından alınabilecek incelikteki tozlar; daha sonra uygun oranlarda karıştırılarak, yine doğal ve organik kökenli madenler katılarak işlenir ve zenginleştirilir.
 • Tamamen doğal girdilerden üretilen DEFNE; mineraller, makro ve mikro besin maddeleri içeren “ Doğal ve Organik madde kökenli bir gübre”dir.
 • DEFNE’nin tane boyutu 0-50 mikron aralığındadır, yani ortalama tane büyüklüğü milimetrenin 40’ta biri kadardır. Çok ince boyutlu olması nedeniyle içeriğindeki besin elementleri ve mineraller toprağa hızlıca karışarak bitki tarafından alınır.
 • Doğal kökenli olduğu için, DEFNE’nin fazla veya sürekli kullanımında toprak veya bitkilerde zarar görülmez. Tam tersine toprağı daha zenginleştirir, verimini arttırarak uzun yıllar bu artışı korunmasını sağlar.
 • DEFNE’nin bünyesinde toprağa ve bitkiye zararlı olabilecek ağır metaller vb. maddeler yoktur.

DEFNE ALDUR  Toprak pH’sını Dengeler.

Toprağın pH’sının, dengelenmesi bitkilerin sağlıklı gelişmesi için hayati önemdedir. Toprak pH’sı yüksek olduğunda; bitkiler mikro besin elementlerini alamadıkları için beslenmeleri eksik kalır. pH düşük olduğunda ise; topraklar asidik hale gelir, bitkiler makro besin elementlerini alamadıkları için ölürler. DEFNE’nin içeriğindeki yüksek kaliteli Kalsiyum ve Magnezyum toprakların pH ( 6 pH) değeri de bu dengelemeye ayrıca olumlu katkı yapmaktadır.

DEFNE ALDUR Besinlerin Dengeli Alımını Sağlar.

 • DEFNE’nin iyon değiştirme özelliği çok yüksek olduğundan; topraklarda birikmiş olan her türlü besin maddelerinin bitkiler tarafından alınımını kolaylaştırır ve tüm bitkilerin besinlerden eşit, dengeli, yeterince ve kolayca yararlanmasını sağlar.

DEFNE ALDUR Toprakta Kaybolmaz.

 • DEFNE Kimyevi katkı maddeleri içeren diğer gübreler gibi zamanla kaybolmaz. Eriyip yok olmaz, rüzgarla savrulup gitmez.
 • DEFNE’nin toprakla özel bir bağ kurarak toprağın ayrılmaz bir bileşeni haline gelir, evsafını değiştirerek toprağı zenginleştiri.
 • Toprağı yumuşatır, havalandırır, toprak içerisindeki canlı yaşamını güçlendirir, topraktaki besin elementlerini yaşatır.
 • Toprak ısısını, topraktaki organik madde ve yararlı mikroorganizmaları arttırır.
 • Üç uygulamadan sonra, toprağa sağladığı yararlar yıllarca devam eder.

 

DEFNE ALDUR Çok İşlevli Özel Bir Karışımdır.

 • DEFNE’nin içeriğinde, bitkiler için gerekli olan Kalsiyum ( CaO), Magnezyum ( MgO), Potasyum ( K2O), Demir ( Fe ), Mangan ( Mn), Çinko (Zn), Molibden ( Mo) ve diğer besin elementlerinin bulunması, DEFNE’yi “Zengin İçerikli Gübre” olarak öne çıkartmaktadır.
 • DEFNE aynı zamanda toprağın fiziksel ve biyolojik yapısını da düzenleyerek bitki için ideal hale getirme özelliği nedeni ile “ Güçlü bir Toprak Düzenleticisi” olarak ta fark yaratmaktadır.
 • DEFNE’nin içeriğindeki diğer önemli madde olan yüksek miktar ve kalitedeki Silisyım (SiO) ise bitki dayanıklılığını, gelişimini, bitkinin hastalıklara olan direncini arttırarak “ Benzersiz Bir Ürün” haline getirmektedir.
 • DEFNE’nin içeriğinde bulunan yüksek kalitedeki Kalsiyum ve Magnezyum, bir çeşit kireç gibi işlev görerek toprağın ph derecesini dengeleme ( nötralize etme) yeteneğine sahiptir. DEFNE’nin düşük pH değeri ise bu dengelemeyi ayrıca desteklemektedir.
 • Geleneksek olarak kullanılan gübrelerin yıllarca uygulanması sonucu genellikle Fosfor topraklarda bloke olmuş bir şekilde kalır. Mikro elementler ve Silisyum açısından zengin olan DEFNE gübresinin kullanımı bitkilerin toprakta bloke olmuş bir fosfora hızlı bir şekilde erişmesini de mümkün kılmaktadır.

DEFNE ALDUR Su Tutucudur.

 • Tuttuğu suyu dengeli bir şekilde bırakarak kurak ortamlarda bitkileri korur.
 • Gübreli suyun akıp gitmesini önleyerek gübreyi verimli kullanma olanağı sağlar.
 • Gübreli suyun topraktan sızıp giderek yer altı sularını kirletmesini engeller.
 • Killi topraklarda suyun yüzeyde kalıp buharlaşmasını, kumlu topraklarda suyun yer altına süzülmesini engeller. Dolayısı ile sulama için kullanılan su miktarını azaltarak ekonomiklik ve tasarruf sağlar.

DEFNE ALDUR Tarımda “Silisyum Mucizesi” Yaratır.

Bitki gelişimi ve sağlığı için tarımda çok kullanılan bir işleve sahip olan ve DEFNE’nin içeriğinde yüksek kaliteli olarak %20’den fazla bulunan Silisyum;

 • Bitkilerin verimliliğini arttırmakta, bitkilerin dış hücre duvarında birikerek bitki duvarını güçlendirip külleme ve mantar hastalıkları ile böcek zararına karşıdirencini geliştirmektedir.
 • Bitkilerde su kaybını azaltmakta, bitki gövdesini kuvvetlendirerek bitkilerin dik durmasını sağladığı için yapraklar güneş ışığından daha fazla yararlanıp %36 daha fazla fotosentez yapmakta, yapraklar parlak ve koyu yeşil bir renge bürünmektedir.
 • Tahıllarda yatmayı durdurmakta, kök parazit ve hastalıklarını azaltmakta, Mangan ve Demir in aşırı alımını önleyerek bunların toksik etkisine engel olmaktadır.
 • Bitkilerin sıcağa, soğuğa ve strese karşı direncini arttırmakta, Nar ve Kiraz gibi bitkilerin meyvelerinde çatlamaları engellemektedir.
 • Domates, Hıyar, soya <<fasülyesi ve Çilek vb. bitkiler için mutlak gerekli olup; Pamuk, Buğday, Yer Fıstığı, Kakao, Elma, Tütün, Kavun vb. diğer bitki türlerinin büyümesinde çok yararlıdır.
 • Silisyum aşırı biriktirildiği zaman bitkiye zarar vermeyen tek elementtir. Dolayısı ile DEFNE’nin fazla kullanımı bir sakınca yaratmaz.

DEFNE ALDUR Meyve Üretiminde;

 • Meyvelerin tane miktarını, yumru ağırlığını, tohum ve meyve göz oluşumunu arttırır.
 • Meyvelerin dökülmesini, çatlamasını ve deformasyona uğramasını engeller, dayanıklılığını arttırır.
 • Meyvelerin lezzetlerini ve meyve suyundaki C vitaminini ve şekeri arttırır, Meyvelerin raf ömrünü uzatır.

DEFNE ALDUR’ un Kullanım Alanları.

 • Açık ve kapalı alanlardaki sebze ve Meyve üretiminde,
 • Tahıl ( Hububat) ve Sanayi bitkileri tarımında,
 • Çiçek ve Süs bitkileri üretimi ve bakımında,
 • Spor alanları, çim sahalar, parklar ve yeşil alanlarda,
 • Toprağın yumuşatılarak havalandırıp kıvama getirilmesi işleminde,
 • Erozyon önlemede, Yanmış ve çorak toprakların ıslah edilmesinde,
 • Toprakta tuzlanmanın giderilmesinde,
 • Taban suyu yüksek alanlardaki tarımsal faaliyetlerde.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                            (W/W)

Organik Madde                                                  :  % 15

Toplam (Humik + Fulvik ) Asit                     : % 11

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)            : % 5

Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)     : % 3

Suda Çözünür Bor (B)                                    : % 0,35

Suda Çözünür Demir(Fe)                               : % 2,7

Suda Çözünür Mangan (Mn)                         : % 0,5

Suda Çözünür Molibden (Mo)                       : % 0,15

Suda Çözünür Çinko (Zn)                              : % 0,05

Max. Nem                                                           : % 20

Max. Klor                                                      : % 0,1

Ph                                                                          : 6-8

 

Kullanım Alanları Miktarları ve Şekli

TARIM ÇEŞİDİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ MİKTARI KG/DA KULLANIM ŞEKLİ
TARLA BİTKİLERİ SEBZELERDE 100-150 Fide dikim öncesi toprakla karıştırılır.
Salatalık, Patlıcan, Domates,
Fasülye, Biber, Karpuz, v.b.
TAHILLARDA 50-75 Ekimden önce Mibzer veya Fırfırla Toprağa Karıştırılır.
Buğday, Yulaf, Arpa,
Çavdar, Çeltik v.b.
ÇİLEKTE 100-150 Ekim öncesi Toprağa Karıştırılır.
SANAYİ BİTKİLERİNDE 75-100 Dikim öncesi Toprakla Karıştırılır.
Şeker Pancarı, Patates Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Çeltik,Çay,Fındık, v.b.
SERA BİTKİLERİ SEBZELERDE 100-150 Dikim öncesi Toprakla Karıştırılır.
Salatalık, Patlıcan, Domates,
Fasülye, Biber, Karpuz, v.b.
SÜS BİTKİLERİNDE 75-100 Dikim öncesi Toprakla Karıştırılır.
Yeşil Alanlarda,Kesme çiçekçilikte
BAĞ-BAHÇE BİTKİLERİ Üzüm, Elma, Kayısı, Kiraz, Şeftali,Zeytin, Muz, İncir, Ceviz, Fındık, Tüm Narenciye Bitkileri, v.b. Tam Bodur 1-3 Kg Ağaç taç izdüşümüne 10-15 cm toprağa gömülerek uygulama yapılır. (Kullanım Miktarı Ağaç Başınadır.)
Yarı Bodur 2-4 Kg
Klasik Ağaç 2-5 Kg